Han Dedektiflik
Görev Yemini - Han Dedektiflik Bürosu Görev Yemini - Han Dedektiflik Bürosu
0555 007 06 06

Sosyal Medyada Biz}

Görev Yemini

HUSUSİ SPİONAJ MÜTEHASSISI SADAKAT ANDI ZABITNAMESİ

( Uzman Özel Dedektifin Daimi Bağımlılık Yemini)

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile mevcut hukuk nizamına her şart ve koşulda bağlı kalacağıma,

2) Türk örf ve adetlerine aykırı ve adabı umumiyeye mugayir hiçbir fiilde bulunmayıp,tüm etik oldulara ziyadesiyle hassasiyet göstereceğime,çelişkili davranış yaşadığına ( venira sontra factum proprium) riayet edeceğime,meslek itibarına uygun yaşacağıma,suihalden teeddüp edeceğime,ahlakı mücessem olup daima bunları tavsiye ve telkin edeceğime,

3) Çalışacağım kişi ve kurumların mağduriyetlerine sebep olabilicek en hafif ihmalde dahi (culpa levissima) bulunmayacağıma,buna tevessül edenleri eyleminden menedip derhal gerekli bildirimlerde bulunacağıma,bu hususta ihmal göstermeyeceğime,

4) Kişilerin ve kurumların hususi,mesleki ve ticari sırları ile şahsiyet haklarını kendi mahremiyetim addedeceğime,her zaman mütebassır davranışı benimseyeceğime,asla muvazaaya tenzzül etmeyeceğime,bu konuda tüm tedbirleri alacağıma,

5) Amme menfaati konularda şahsi menfaat gözetmeyeceğime,sosyal sorumluluğun bilincinde olacağıma,ne kadar meşakkatli ve külfetli olursa olsun engelliler,şehit aileleri,gaziler,yaşlılar,çocuklar,kadınlar ve muhtaçlara üstünlük tanıyıp,Türk Devleti ve Milletinin âli menfaatlerini kendimden aziz bileceğime,

6) Görevimi; adalete bağlı kalarak,bilim ve fenne uygun,layıkıyla,şeffaf ve mesai mevhumu gözetmeden,mesleki birikim ve tecrğbeyle usulü dairesinde en üst seviyede sürdüreceğime,uzmanlığımla ilgili konularda bilgi ve görüşüm talep edildiğinde hakkaniyetten ayrılmayacağıma,objektif hüsnühal ( dürüstlük kuralı) dışına çıkmamayı istihdaf ve itiyad edineceğime,astlarımı da bu yönde eğiticeğime,

7) Kanunların cevaz verdiği tüm taahhüt ve vaatlerini zamanında ve aynen ifa edeceğime,yükümlülüklerimi filhal yerine getireceğime,tarafından kaynaklı mesleki ihmal ve kusurların neticelerine katlanmayı erdem sayacağıma,deruhtei mesuliyetten kaçınmayacağıma,

8) İmkan ce kabiliyetlerimi rekabette üstünlükten ziyada,meslek standarlarını geliştirmek ve kaliteyi arttırmak için kullanacağıma,

9) Asli önceliği devlet ve millet çıkarları ile kanunlara, daha sonra çalışacağım kişi ve kurumlara, en son kendime tanıyacağıma,çelişen durumlarda bu silsileyi haddi azami muteber kılacağıma,

 

10 ) Bütün beray-ı ticari olan işlerimi gerçek ederinde,makul fiyatlandırmayla göreceğime ( pretium iustum),verimlilikten ödün vermeyeceğime,dair bu 10(on) maddelik şahadetnameyi,hukuk doktrinindeki ” hiçbir hileli davranışta bulunulmayacağına ilişkin verilen teminat ( cautio de dolo ) kavramına müsteniden,bilcümle tahakkuk edeceğime; namusum,şerefim,vicdanım ve kutsal değerlerim üzerine yemin ederim.  17/05/2011

Bizi Arayın

Canlı Destek
Web Sitemize Hoşgeldiniz. :) Sizlere Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?