Han Dedektiflik
Meslek İlkeleri - Han Dedektiflik Bürosu Meslek İlkeleri - Han Dedektiflik Bürosu
0555 007 06 06

Sosyal Medyada Biz}

Meslek İlkeleri

ÖZEL DEDEKTİFLİK MESLEK İLKELERİ

1) Özel dedektiflik gerekli yasal izinlerin alınmasıyla kurulmuş şirketlerce yapılır.

2) Özel dedektiflik bağımsızdır.

3) Mesai sınırlamasına tabi değildir.7 gün 24 saat,heryerde hizmet verebilir.

4) Özel dedektiflik şirketleri,kanunların açıkça suç saymadığı diğer alanlarda çalışır.
Bunun için de tüm çalışanlarının hukuk eğitimi almış ve güncellenen kanunları bilen kişilerden oluşması gereklidir.

5) Özel dedektiflik şirketlerinin elinde bulunan bilgiler,müşteri sırrıdır.Bunlar müşterinin talebi olmadan arşivlenemez.Bu tür bilgileri yetkisiz kişilere veren beya ifşa edenler,Türk Ceza Kanunu Madde 239’a göre sorumlu sayılır.

6) Özel dedektiflik şirketleri kamu kurumlarıyla uyumlu çalışır ve resmi üzere,açık bir suça veya teşebbüsüne rastgelindğinde derhal iligili makama en hızlı yolla bilgi verir.

7) Özel dedektifller,’Vergi Usulü Kanunu” ile ”Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi,Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmenlik,Madde 17-Tedbirin Kapsamı – Teknik Araçlarla İzleme (4) (: Kişilerin işledikleri suçların delil,iz,emare ve eserlerinin tespiti maksadıyla yapılmış bireysel saptamalar izleme sayılmaz/bunlar için mahkeme kararı gerektirmediğine dair)”hükümlerine dayanarak hizmet verir.
Müşteriyle anlaşıldığını gösteren sözleşmenin tanzimi ile müşteri tarafından yetkilendirilmiş olur ve bu yetki sözleşme süresince devam eder.Sözleşme bağlayıcıdır ve Türk Ticaret Kanununa hükümlerine tabidir.Konusu suç içermeyen bu tür müşteri adına vekaleten verilen hizmetler,usule uygundur.(Türk Ceza Kanunu Madde 26-Hakkın Kullanılması ve İlgili Rızası -(1) Hakkın kullanan kişiyi ceza verilmez.(2) Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebilceği bir hakkına ilişkin olmak üzere,açıkladığı rızası çerçevesinde yapılan fiilden dolayı kimseye ceza verilmez.)

8) Özel dedektiflik,bir istihbarat hizmetidir.ancak sadece açık kaynak istihbaratı alanını kapsar.Kolluğun yapaadığı veya özel izinle yaptığı işler dışında kalan çalışmalara,açık kaynak araştırması denir.Çalışma alanı sadece ummuma açık yer ve siber ortamda herkesin görebildiği açık alandır.Bu alanlarda müşteri adına her türlü izleme,araştırma,delil toplama,öğrenme,vb işleri yapabilir.

9) Özel dedektiflik etik kuralları,dürüstlük,gizlilik,mahremiyete saygı,sadakat ve sözünde durmalıdır.Yanıltıcı reklam ve yanlış bilgi de etik dışı olduğu gibi ayrıca da hukuki suçtur.Özel dedektif tüm kanunlara uyduğu gibi etik kurallara da uyar.

Bizi Arayın

Canlı Destek
Web Sitemize Hoşgeldiniz. :) Sizlere Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?