Han Dedektiflik
Özel Hayatın Gizliliği İlkesi - Han Dedektiflik Bürosu Özel Hayatın Gizliliği İlkesi - Han Dedektiflik Bürosu
0555 007 06 06

Sosyal Medyada Biz}

Özel Hayatın Gizliliği İlkesi

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ İLKESİ

Her insanın kendine ait bir özel hayat çevresi vardır.Bu,bireyin küçük dünyasını oluşturur ve devlet müdahalesine karşı korunmuştur.
İnsan hayatının genel olarak iki yönlü olduğu kabul edilir.Bunlar,hayatın genel yönü ve özel yönüdür.Hayatın özel yönü de,özel hayat ve hayatın gizli alanı olmak üzere ikiye ayrılır.Özel hayat,isternise ancak en yakın bir veya birkaç kişiyle paylaşılabilen,esasen gizli olan,nisbi sınırları barındıran bir alandır.Hayatın gizli alanı ise,kişinin kimseyle paylaşmadığı sır,gizli duygu ve düşünce alanıdır.Bu alana kişinin kendisiyle başbaşa kaldığı alan,kişinin son sığınağı da denebilir.Hayatın genel yönü ise,herkesçe bilinip görülen,en dış genel alandır.
Bununla birlikte Komisyon ve Mahkeme,İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi çerçevesinde özel hayatı tanımlamaktan ziyade,somut olaya göre değerlendirme yapmışlardır:Bireyin kendi kişiliğini geliştirme ve gerçekleştirme,duygusal ilişkiler kurma ve devam ettirme hakkı;kişinin bedeni ve manevi bütünlüğünü içine alan haktır.
Hayatın gizli alanına girilmesi,kişi için bir yıkımdır.Bu nedenle her türlü devlet müdahalesi (ve diğer herkese) karşı korunmuş ve dokunulmazdır.Buna karşılık özel yaşam alanı ise,yine devlet (ve diğer herkesin) müdahalesine karşı korunmuş olmakla birlikte,dokunulmaz değildir;bu yönüyle nisbi bir korumaya sahiptir.Bu alana sadece son çare olarak,mahkeme kararı almış kolluk güçleri müdahale edilebilir.Nihayet,en dış alan olan hayatın genel yönü bakımından herhangi bir koruma sözkonusu değildir.
Özel hayatın gizliliği,esasen bir anayasa hukuku ilkesi olmakla birlikte yukarıda yapılan açıklamalar,ilkenin koruma tedbirleri ve özellikle arama koruma tedbirleri bakımında taşıdığı önemi ortaya koymaktadır.Esasen bu ilkenin üç unsuru olduğu söylenebilir:
1) Konut,İşyeri Dokunulmazlığı,
2) Kişinin Üstünün,Özel Kağıt,Eşya ve Cihazların Aranmaması,
3) Özel Haberleşmenin Gizliliği ve Haberleşme Özgürlüğü,

Bizi Arayın

Canlı Destek
Web Sitemize Hoşgeldiniz. :) Sizlere Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?