Aylık arşiv Eylül 2017

ileadmin

Kimler Dedektif Olabilir?

Ülkemizde standartları kanunlarla kesinleşmemesine karşın, dünyanın suistimale en açık sektörü olmasından dolayı ve yine görevin ifası için mutlak suretle uzmanlığa ihtiyaç olduğundan, MİT, Jandarma veya Emniyet bünyesinde istihbarat ve hukuk derslerini almış uzman kişilerin özel dedektiflik yapması uygundur. Aksi halde; kanuni sınırları ve yetki alanını bilmediği için kendisini ve müşterisini suçlu haline getirebileceği gibi, istihbarat uzmanlığı olmadığı için aldığı görevi yerine getiremez ve kendini ifşa ederek müşterisini tehlikeye düşürür. İstihbarat kursu almayan hiç kimse, özel dedektifliği yapamaz.

Bir örnek verecek olursak; Kadının, kocasının sadakatsizliğinden şüphe etmesiyle, durumu delillendirip tespit etmesi için rastgele bir özel dedektifle anlaştığını düşünelim. Adam (hedef) her sabah evden çıkıp direk işyerine gidiyor, saat 15.20 civarı çıkıp özel güvenlikli bir siteye gidiyor, birkaç saat kalıp evine gidiyor. Özel dedektif, bu yaptığı uzak takip bilgilerini, müşterisi kadına aktarıyor ve aldatmayı tespit edemediklerini, ancak her gün uğradığı o site, güvenlikli olduğundan girip izleyemediklerini ve bu şüpheli durum haricinde sorun olmadığını söyler.

Sıradan bir dedektifin yapabileceği sadece budur.

HATALAR:

1-) Müşterinin şüphesi giderilmemiştir. Haliyle boşa harcama yapmıştır.

2-) Kadın kocasına her gün gittiğin o ev kimin? Sorusuna karşın, kocası iş arkadaşım hasta ona uğruyorum cevabını verir ve izlendiğini öğrenmiş olur. Artık daha fazla tedbir alır.

DOĞRU ÇALIŞMA ŞEKLİ:

1- Adamın iş çıkışında uğradığı eczane alışverişi önemsenmemiştir. Halbuki aldığı prezervatif videoya alınmalıydı.

2- Site güvenliğini suç işlemeden geçip, adamın hangi daireye gittiğini, giriş-çıkışını kayda almalıydı (kıyafet değişimi, ıslak saçlar, vs. ayrıntıları dikkat ederek).

3- O evde kimin kaldığını öğrenilip, kapıda birlikte kayda almalıydı. İşte istihbarat kökenli olup olmamanın farkı böyledir.

ileadmin

Takip Nasıl Yapılır?

Devletler, 5-20 yıllık hedefler koyarken, kişiler günlük ve aylık hedefler koyar. Her canlı, kendini her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumak ister. Bu riskleri önceden tespit etmeye çalışır. Kişisel kararlarda önyargılı olma veya aldatılma riski her zaman vardır. Gerçek bir istihbarat bunu gerçek istihbaratçılar yapar. En eski istihbarat faaliyeti de TAKİŞ’tir (Atatürk ve Teşkilat) Mabhusaya(MİT’ten önceki istihbarat teşkilatımız)’ya tabiydi ve takipte uzmandı. Ehud Barak, Yuri Andropar, Yergeniy Primakar, Viladimir Putin, George Bush’ta eski kurada açısından önem ifade eden şahısların(müşterinin takip ettiği hedeftir) faaliyetlerinin muhtel şekil ve vasıtlarda izlenmesi, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve bilgi temin edilmesi maksadıyla şahısların ve çevrelerinin gizli ve sürekli biçimde kontrol altında tutulmasıdır. Takip(tarassut)’in en büyük özelliği ise sabit bir yerin sürekli olarak müşhade ve kontrol altında tutulmasıdır. Bu hedef mekanlar bazen büro, işyeri, otel odası, ev gibi yerler olabilir. Bu çalışmalarda öncelik hedef belirlenir. Biyografik ve sosyal bilgiler dosyada toplanır. Takip ekibine, sadece hedef verilir. Hedef hakkında bilgilerin çoğu verilmez. Yani takip ekibi bu konuda her şeyi bilmez ekip, her şeyi bilerse, kendi de bu faaliyete şahsi yorumlarını katabilir. Bu husus, operasyon şefi açısından önem arz eder. Çünkü hedef şahıser günlük yaşayışı hakkında takip ekibi rapor veriyordur(başka bir ekip ise açık kaynakları tarayıp, bilgileri operasyon şefine verir. Şef bunların hepsini takip roparıyla değerlendirir). Takiplerde ajanların yaratıcılık yetenekleri, teknolojik imkanlardan daha çok öne çıkmaktadır. Ancak tüm faaliyetler, teknoloji ile desteklenmelidir. Bu suretle hedefe ulaşmadaki mesafe, zaman ve maliyet en aza indirilebilir. Takip süresi hedefin durumuna göre değişir. Hedefçe planlanan yanıltıcı yöntemlerle iz yaratacak biçimde eylemler olabileceği hesaba katılır. İş, tesadüfe bırakılmaz. Üstün kamufle kabiliyetiyle gözlem ve faaliyetler, deşifre almaclan yapılır. Bu kedi fare oyununun ruh analiziyle gizemleri çözerek, müteakip hamleler daha kolay kestirilir.

Takip faaliyetleri ile ilgili olarak eski MİT mensubu, değerli büyüğümüz Mehmet EYMÜR’ün anlatımı şudur;

Takip ve gözetleme görevi, teşkilatın en zor, yorucu ve mesuliyetli işlerden birisiydi. Bazen günlerce aynı noktada bekleyerek belli bir adrese gelmesi ihtimali bulunan bir şahsı, 10 yıl önceki resminden veya tariflerden tespit etmeye çalışır. Bazen hedefin arkasındaki yorgunlukları haliniz kalmayıncaya kadar koşturduğumuz. Aranan bir şahsın takip edilmesi veya takip edilen bir hedefin gizli temas ve maliyetlerinin ortaya çıkarılması durumunda, tüm yorgunluklar unutulur. Çekilen meşakkatler, bir zafer mutluluğuna dönerdi. Takip ve gözetleme faaliyetleri ekip halinde yapılır. Ekip mensupları, bir futbol takımının oyuncuları gibi hedefe paslaşarak götürüler. Takip, takip edilen kişiye hissettirilmez ve takip neticesi gerekli hasıla alınırsa, gol atılmış demektir.

Takip ve tarassut metodları, (yasal) dinleme, fotoğraflama, kamerayla çekim yapma şeklinde sıralanabilir. Bu cihazların gizlilik içinde kullanılabilecek versiyonları mevcuttur. Takip ve takipten kurtulma, istihbarat kurslarında ayrı bir ders olarak verilir. 1. Kural, takip ettiğin kişiyle asla göz göze gelmemektir. Yaya ve araçlı takipte gizlenme, kılık değiştirme, uygun mesafede kalma, dikkat çekmeme ve bulunduğun ortama tıpa tıp uyma, dikkat çekici olmama, fark ettirmeden çekim yapabilme gibi, takip kuralları vardır(Bukalemun olmak). Han dedektifliğin kurucusu olarak gözlemim; Türkiye için çalışan istihbaratçılardan en disiplinlisi Rusya’dır. İstihbarat kurallarına harfiyen uyarlar ve dakiklerdir. Hiçbir işi şansa bırakmazlar.

Romenlerde hep planlı ve programlıdır. Yunan ve Bulgarlar çoğu zaman soğukkanlılığını yitirir. Takip edildiklerini anladıklarında dil çıkaran, el hareketi yapan Yunan ve Bulgar ajanları hatırlıyorum. Arap ülkeleri istihbaratçılarının birçoğu vasıflı kişilerdir ama genelde alaturka davranmaktan vazgeçemezler. En büyük zaafları kadın ve paradır. Birçoğu görevden çok ticaretle uğraşır. Batılı istihbaratçılar Türkiye’nin müttefiki olma avantajını kullanır ve kendilerini pek gözlemler. Takip bir akıl oyunudur, bu oyunu akıllı ve kurallarına uygun oynayan, daima kazanır. Bunun istisması, tesadüfü rastlamalardır.

MÜLAKATLA BİLGİLERİ İNTİKAL (SOHBET-AĞIZDAN LAF ALMA)

İstihbarat ajanlarının bilgi toplama yöntemlerinden birisi olan sohbet ya da mülakat, hedef kişi ile vasatın üstünde ciddiyetle konuşma metodudur. Özel bir amaç taşımaktadır. Bilgi almak kastıyla yapılan bir konuşma faaliyetidir ve en klasik istihbarat yöntemidir. Konuşulacaklar evvelce planlanmıştır. Kişinin fikri yapı ve davranışlarına uygulanacak ve verilecek istikamet önceden belirlenir. Önyargısız olarak her şey kestirilmeye çalışılır.

Yani, bilgi aldığını hissettirmeden bilgi alma yöntemidir. Buna sızdırmada denir. Bu tür istihbarat faaliyetlerinde, hedef kişinin zaaflarının istismarı cihetine de gidilebilmektedir. Heyecan veya infiale kapılan hedef kişi, bir çırpıda amaçlanan bilgi ve materyallere ilişkin açıklamalar yapabilmektedir. Bu sorgulamadan farklıdır ve sorguyu adli birimler yapar. Han dedektiflik personelleri, aynı zamanda vücut dili uzmanıdır.

DEZENFORMASYON

Belirli bir amaca yönelik yanıltıcı, yanlış veya eksik bilgilerden pohpohlanmasıdır. Kafa karıştırmak için yapılır. Bu metod ilk kez istihbarat Rus gizli servisi KGB uygulamıştır.

ileadmin

İstihbarat Toplama Teknikleri

Amaç, hedefin açık ve gizli yapısı içine sızmaktır. Bunlar;

– İnsani (humint) istihbarat veya casusluk

– Fotoğraf istihbarat

– Sinyal istihbarat

– Radar istihbarat

– İç güvenlik nedeniyle izleme

– Nükleer istihbarat

– Akustik istihbarat

– Muharebe istihbarat ( keşif, gözetleme, inceleme uzmanı, ele geçirilen malzeme ve dökümanlar)

– Suç istihbarat (Polis, Jandarma)

Liste bununla sınırlı değildir. Milletlerin teknolojik gelişmişlik seviyesine göre, kullanılan tekniklerin sayısıda artar. ( örneğin telapati istihbarat)

ÖZEL DEDEKTİFLİKTE

İnsani (humint), fotoğraf (video), Biyografik istihbarat ve Teknik istihbarat ( elektromanyetik yayınların dinlenmesi, mars ve telefon dinlemeleri, ses dinlemesi, faksinüle cihazı, parmak izi gibi eşgal izleri, yön bulma, taklidi muharebe aldatmaları, vs. )’dan yasalara uygun alanları ve izin alınanlar kullanılır.

İNSANİ (HUMİNT) İSTİHBARAT VEYA CASUSLUK

En eski istihbarat toplama yoludur. İnsanı kullanarak hedefe sızma yöntemiyle, güç ve zayıflıkları, amaç ve niyetleri konusunda bilgi toplamaktır.

Çoğunlukla operasyonel ve taktik istihbaratta kullanılır. Bu sistemin bilgi akışı genelde yavaştır.

İletişim sınırlıdır ve her az ortaya çıkma ihtimali vardır. Her tür insani yanılgıya açıktır. Fakat tüm zorluklara rağmen vazgeçilmez bir yöntemdir. Örneğin; ABD, El Kaide’ye karşı geniş bütçe ve kadrolu özel istihbaratı eksikliğinden dolayı 11 Eylül saldırısı engellenememiştir. (veya engellenmesi engellenmiştir).

FOTOĞRAF (VİDEO) İSTİHBARATI

Uzundur, niyet ve davranışları ortaya çıkarır ama yavaştır. İnsani istihbarata destek duyabilir. Yönlendirilebilir olduğundan analize muhtaçtır. Genelde savunma amaçlıdır. 2. Dünya Savaş’ında fazlasıyla kullanılmıştır. Özel dedektifliğin olmazsa olmazıdır.

NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı), Birleşik Devletlerde sanıları tüm kişisel bilgisayarların ve diğer tüm bilgisayarların işlerini muhafız eder. Ayrıca, elektromanyetik beyin uyarılması çalışmaları da yapar. Bu konu ferdi beyin haritalarını kaydetmekte ve şifrelemektedir. Bu sayede insanları uzaktan kontrol etmeye çalışırlar. Ayrıca NSA’in eski çalışanlarından Wayne MADSEN; “Türkiye’de iki yerde telekulağımız var, tüm telefon, faks, cep telefonları, mailleri çözebiliyoruz” demiştir. Ancak MİT’in bilgisi olmadan artık Türkiye’de kuş uçmadığını gerçeğini de öğrenmişlerdir. Bunlardan başka, başta Çin ve Kuzey Kore gibi Asya ülkelerinin acil ajanları, çekik gözlü olduğundan, istihbaratlarının çoğunu para ve kadınla temin eder. Her gün içilen Marlbora, Parlament , LM, (ABD’li Philip Morris Şirketi) gibi sayısız sigara çeşidini üreten şirket, CIA verilerine göre kazancının %12’sini İsrail’e göndermektedir.

Ariel deterjanları ise %40’lık kazancını Massad’a verir. Massad, propaganda için filmleri ve sinemayı da yoğun şekilde kullanır.(Hollywood).

“Belki de bilinmeyeni soruşturmaya değer, çünkü bilmemenin hissettirdiği, acılı bir şeydir.”

İKK (İSTİHBARATA KARŞI KOYMA-KONTRESPİYONA)

İstihbarat faaliyetleri, illegal bir örgütün tegale yansınyan çalışma konudur. Nasıl ki, illegal bir faaliyet gösteren şahıs veya oluşumlar, faaliyetlerini deşifre etmemek için her türlü araç ve gereçten yararlanırlar. İllegal örgütler, takip ve tarassut faaliyetlerine karşı duyarlıdırlar ve militan ve sempatizanların daima bu konuda bilgilendirirler. Suç örgütleri(terör dahil), suçlarını işlerken bir yandan da kendilerini yakalamak isteyen devlet gücünün bu konuda neler yaptığını da öğrenmek isterler. Bu genelde rüşvetle olur. İşte, istihbaratçıların bunları engellemek için yaptığı çalışmaya askeri ifadeyle İKK , MİT ifadesiyle kontrespiyonay denir. Bu durum kişisel bazda da böyledir. Eşini aldatan kişi, bu faaliyetini gizlemek için bir tür İKK tedbirini alır. Bunu her suçlu yapar. Herkes telefonunun dinlediğini sanıp kendince tedbirli davranır. Bu korku artarsa, hastalık halini alır. Ülkemizde polis ve savcı korkusu tavan yaptığı için telefon dolandırıcıları kendilerini böyle tanıtıp kişileri avlar. Kişi, suçsuz bile olsa “savcı beni yakar” korkusuyla her denileni yapar.(fetö kumpas davaları). En klasik İKK tedbirleri, bilgisayar ve telefondan uzak olup sürekli izleniyor gibi davranmaktadır. İnternet büyük risk taşıdığı içi bilgi güvenliğine en çok önem veren ülke İsrail’dir. Uluslararası hacker toplantıları da genelde İsrail’de yapılmaktadır. Çin, Fransa, Almanya gibi ülkeler, ABD Mirosoft ürünlerini kamu kısımlarında kullanmazlar. Linux işletim sistemini kullanırlar. Ülkemizde bu hassasiyet henüz mevcut değildir. Bilgi toplarken başkasının da bilgi toplamasını engellemek gerekir.

İSTİHBARAT ÇARKI

Profesyonel istihbaratçılıkta ilk elde edilen haber ve duyum, ham bir bilgi olarak addedilir ve belirli aşamalardan geçerek işlenmiş ve istihbaratçılara değeri olan son bilgi haline getirilir. Temin edilen ham bilgiler, titiz bir tasnif ve süzgeçten geçerek hakiki bir kıymetlendirme işlemine tabi tutulur. Çalışmaların neticeleri amaca uygun formlarda raporlar olarak kağıda dökülecek bu bilgilerin kaynak olarak operasyon ve icrai faaliyet gösterecek birimlere iletilir. İstihbarat üretim safhası büyük önem taşır; Bilgi kaynağı hangi derece güvenilirlik ve isabet telkin eder? İhtimaller dengesinde yeri neresidir? Bilgi ortama ne zaman ve hangi amaçla sürülmüştür (kandırılıyormuyuz)?

Evvelce bu konuda temin edilen verilerle uyumluluğu ne seviyededir? Bu hususların takdirini geniş vizyonlu ve feraset sahibi istihbaratçılar yapabilir. İstihbarat alanı her yer olabilir. Romanya devlet başkanı Todar çavuşusku’da olduğu gibi, insanın dişlerinin arası olabilir. İstihbaratta alan hakimiyeti ve insan unsuruyla yapılan takip ve tarassut (dikkatle gözlemlemek, merak) faaliyetlerinin de ayrı bir önemi vardır. Bu faaliyet fevkalede bir dikkat, evrense, basın ve geniş bir vizyon gerektirir. Tarassut faaliyetlerinde, hedef kat’i surette bu faaliyeti hissetmelidir. Ajan, ferasetli bakışıyla insanın jest ve mimiklerini, halini ve davranışları yorumlayıp netice çıkarabilecek vizyon ve kapasiteye sahip olmalıdır. Buna yüze konuş sanatı da denir. Polis ve Jandarma, istihbarat şubelerinde kendi içinden temiz sicilli kişileri sınavla, MİT ise üniversite mezunu, dil bilen, sabıkasız, referanslı kişileri alır. Sonrada bu kişilerden bilgi temin edilmesi beklenir.

Ülkemizde olaylar 2 türlü tespit edilir; %90 ibarla, %10 suçlunun hata yapıp kendini belli etmesiyle.

Polis ve Jandarma, suç istihbaratında, devletin verdiği istihbarat (örtülü) ödeneğini kullanır. Para vererek suçluların içinden bilgi almaya çalışır. Masa başı istihbaratçılarının elinde, kritik günlerin listesi vardır ve o günlerde “eylem yapılma ihtimali vardır” diye yapar yayınlarlar ki olay olursa “biz söylemiştik” denilebilsin. Artık yeni devlet ve Türkiye anlayışıyla, Polis ve Jandarmanın sınırsız şekilde kontrolsüz harcadığı istihbarat ödeneğiyle boş işleri süslemesinin önüne geçileceğine inanıyoruz.

Çünkü FETÖ elemanlarından kurtulan devlet kurumları artık hızlıca kendini yenileyip güçlendirecek ve gerçek işler yapacaktır.

KASANDRA KOMPLEKSİ

Karar alıcıların(müşterilerin) beğenmedikleri düşünceleri ve istihbaratı kabule yanaşmamalıdır. İstihbaratçıların çoğu kez uğraştığı bir durumdur. İnsanların ölçülmüş belirsizlikler içinde yaşamaktansa sahte kesinlikler içinde yaşamayı tercih eder. Örneğin; Bir erkeğe “eşin seni aldatmıyor” demek onun hemen memnun olacağı bir yanıttır. Belki olsa bile tersini kabul etmekte zorlanır.

EKSİK İSTİHBARATIN ZAYIFLIKLARI

– Genelde hedefin niyetlerini tespit edemez.

– Gözlemlenen şeyin önemi her zaman aşikar değildir.

– İnsani veya teknik diğer sistemlerin yardımına muhtaçtır.

– Genelde pahalıdır ve her zaman elde edilemez.

– Aldatma tekniklerine karşı zayıftır.

FAYDALI YÖNLERİ

– Görmenin mümkün olmadığı yerlerde nüfuz etmeyi sağlar.

– Düşük riskle gerçekleşir.

– Sınırsız bilgi toplamayı sağlar.

BİYOGRAFİK İSTİHBARAT

Şüpheli ve gizli ilişkileri ortaya çıkarmak için yapılır. Genelde mafya ve örgüt liderleri siyasi liderler ve üst düzey kişiler için devletlenmesi olarak yapılır. Taktik ve operasyonel istihbarat için değerli kanıtlar arar. Uzun ve yorucu çalışma sonucunda küçük parçaların bir araya getirilmesiyle oluşan ve ancak kişinin ölmesiyle sonuçlanan bir istihbarat türüdür. Hedefin niteliğine göre açık kaynaklarla yapılabileceği gibi, örtülü metodlar da uygulanır. Çalışmanın niteliğini, kişinin yaşam tarzı belirleyecektir. Toplanan bilgilere dayanarak bütün mahsurlarına rağmen psikanaliz çalışmaları yapmak mümkündür. Hedefin nasıl biri olduğu, ne dinlediği, neyi nereden temin ettiği, nelerden hoşlandığı, faaliyetleri, zaafları, zayıf ve kuvvetli yanları gibi düşünce ve duygu dünyası analiz edilir. Örneğin; Massad’ın Suriye lideri hafız ESAD’ın idrarını çalıp analize tutup, hangi ilaçları aldığını tespit etmesi, bu yolla ne kadar ömrünün kaldığını ve kalan ömründe Çalan Tepeleri konusundaki düşüncelerini görmeye çalışması, bunun en iyi örneklerindendir. İstihbaratta toplanan veriler , ilk anda pek bir anlam ifade etmeyebilir, ancak zamanla biriken parçalar birleştikçe, bir anlam ifade eder.(Analöt Rolü).

GENEL ÖRNEK 1: Ankara Emniyet Müdürlüğü, istihbarat şubesi elemanları, yüksek colsirde uyuşturucu satanlara karşi istihbarat faaliyeti başlattığı zaman, bu yapılan bir taktik istihbarattır ve amacı uyuşturucunun nereden geldiği, kimlerin iştirak ettiği ve satılacağı yerin tespit etmektir. Burada amaç yanlış yapanı yani uyuşturucuyu satanı tespit etmektir. İstihbarat elemanları için daha başlarken açıktır ve bulunacak tek husus isimlerdir.

GENEL ÖRNEK 2: PKK’nın bahar aylarında Kılrak’tan Türkiye’ye sızacağı Jandarma istihbaratı tarafından bilinmektedir. Şubat ayında başlayan istihbarat faaliyetlerinin amacı, sadece sızıntının nereden olacağını belirlemeye yöneliktir.

Özetle; taktik seviyedeki istihbaratta, istihbaratçı daha işe başlarken konusuna yakındır. Oysa stratejik istihbaratın çok bilinmeyenli denklemi vardır. Buna;

GENEL ÖRNEK 3: Putin’in iktidardan uzaklaşması durumunda, yerine hangi sürede, kimin geçebileceği, bu kişilerin gelecek tutumlarının ve yapılarının öğrenilmeye çalışması, stratejik istihbaratta çalışmasıdır.

TELEPATİ İSTİHBARATI

Paranormal yollarla elde edildiği düşünülen istihbarat çeşididir. Örneğin;

1979’da bir telepatist Moskova’nın 100 gün içinde büyük bir denizaltıyı suya indireceğini söylemiştir. Gerçekten de 120 gün sonra 2 yeni Sovyet denizaltısı tespit edilmiştir. Bir diğer örnek ise, CIA’ın çimleri kullanarak bilgi alma çalışmasıdır. Modern istihbarat gelişmiş ülkelerde bilimsel bir düzeyde yapılırken, ülkemizde daha çok geleneksel yöntemler kullanılmakta ve imkanlar suiistimal edilebilmektedir. 1970’lerde ABD istihbaratının %54’ü askeri %15’i teknik ve bilimsel (ki bunların büyük bir bölümü kızıl orduya yöneldi ) %3’ü politik, %3’ü ekonomik %25’i genelde clintan dönemindeyse ağırlık ekonomik istihbaratçılardır.

SANAYİ CASUSLUĞU; ise büyük ölçüde siyasi müttefik ülkeler arasında gerçekleşir. Örneğin; 1992’de Amerikan ordusu için üretim yapan Recom/Optical fabrikasından İsrailli bir ajan, casus kamera çalma girişiminde bulunmuş, İsrail hükümeti borcunun duyulmaması için 3 milyon dolar ödemiştir.

SİBER İSTİHBARAT: Siber alandaki sosyal radar çalışmasıdır. Siber ayak izleri takip edildiği gibi, web’e bağlı cihazlara müdahale de edilir.

TEKNOLOJİK İSTİHBARAT(GENELLEME): Günümüzde teknolojiyi kullanabilen istihbarat örgütlerinin başında, CIA gelir. 1947’de Milli Güvenlik Kanunu’yla kurulan CIA, muhtemel personelin yalan makinesi ve güvenlik testinden geçirir. Köstebeklerin bu testten geçmek için insanüstü bir tepkisizliğe sahip olması gerekir. Yalan makinesini etkili biçimde kullanan bir diğer istihbarat örgütü ise, İsrail’in Massad’ıdır. İlk kuruluş amacı, yurt dışındaki Yahudileri İsrail’e getirmek olan ve sonradan şekillenen Massad, kendi ajanları 2 haftada bir yalan makinesi testine sokar. Amaç, köstebek olduğunun farkında olmayan bir köstebek olmaktır. (Bir kısaltma sanılan ve bu yüzden büyük harflerle yazılan Massad aslında kısaltma değildir ve İbramice’de “enstitü” anlamına gelir.

ileadmin

İstihbarat Teknikleri Nelerdir?

İstihbarat, risk ve belirsizliklerin giderilebilmesi içim geliştirilen üstün bir zekanın ürünüdür. Aynı zamanda bir erken uyarı sistemidir. Olası güvenlik tehlikelerini erken tespit ve önleme, ana esaslarını oluşturur. İstihbarat sadece savaş, çatışma ve krizlerde değil, barış ve demokrasiye de hizmet eder.

Nasıl depremler için ön sismsik araştırmalarla pay katları tespit edilmeye çalışıp, ön tedbirler alınmaya çalışıyorsa, istihbarat teşkilatları da bu koonik ortamda küresel ve bölgesel açılardan erken ihbar ve analiz görevini üstlenir.(Sönmez Köksal – MİT Eski Müsteşarı).

Artık hız çağının sabırsızlığı bellidir. Bilgi edinme merakı (bazen zararlı), hayatın her alanındadır. Bu merakı gidermeye çalışan istihbaratın temel amacı;

A – Rakibin, Hedefin, Devletin, Örgütün, vs. kısa ve uzun vadeli niyetlerinin,

B – Tedbirlerinin,

C – Güç ve yeteneklerinin ne olduğunun belirlenmesi olup, istihbaratın temel ilkeleri ise;

1-) Sürat ilkesi (doğru istihbaratı, doğru zamanda, doğru kişiye aktarmak),

2-) Kesinlik ilkesi (tahmini değil katı bilgi edinmek),

3-) Doğruluk ilkesi (Amerikan askeri istihbarat kurslarında; yanlış istihbarat, hiç yazılmamasından kötüdür, denir)

İstihbarat, bir dedikodu ve ispiyonculuk değil, kelime olarak Arapça  “İstihbarat”, haber ve bilgi alma kelimesinin çoğuludur. Bu açıdan eşinin kendisini aldatıp aldatmadığını öğrenmek için yapılan araştırmanın, bir istihbaratçının yaptığından pek farkı yoktur. İstihbarat bir bilim olduğu kadar sanattır da ve karanlıkta el yardımıyla ilerlemekten kurtarır. Fırsatları ve tehditleri öngörme olanağı verir. İstihbarat öğrenilebilir öğretilebilir yapa yapa gelişir. Ama bisiklete binmek gibi, sınıfta oturarak değil, yapılarak öğrenilir. İstihbarat ancak bu iş için eğitilmiş kadrolar ve bu kadroları istikdam eden teşkilat tarafından gerçekleştirilir. İstihbarat kullanılacağı amaca uygun olmalı ve sorunu çözmelidir.

Sürekli yenilikçilik gerektirir, mükemmeliyetçilik arayışıyla iç içe olmalıdır. Ayrıca, gereksiz operasyonel giderleri azaltmalıdır. Eksik yanlış veya yönlendirilmiş bilgileri doğrulamalarından ayıklayarak, hedefin düşünce sistematiğini çözmeye ve hareketlerini öngörmeye çalışan kişiye de ‘İstihbarat Analizcisi’ / Analisti ‘ denir. İstihbarat analizi ve değerlendirmesi kişiseldir. Standart bir şeması yoktur. Her haber istihbarat değildir. İstihbarat olması için analiz edilmesi gerekir. İstihbarat Analisti çalıştıran tek büro Han Dedektiflik’tir.

İstihbarat ve karşı istihbarat servisleri, artık gelişmiş ülkelerde eskiden olduğu gibi tam bir gizlilik içinde işlerini yürüten kurumlar değildir. Şimdikilerde dışişleri, içişleri, ekonomi maliye adalet bakanlıkları, kızıltaç, özel servis veren üniversiteler, enstitüler, vakıflar, kiliseler, sinagaglar, misyoner örgütler, yurtdışı temsilciliği olan şirketler, medya kuruluşları, gerektikçe iç içe çalışıyor.(Necip NABLEMİTOĞLU).

BAŞLICA İSTİHBARAT TÜRLERİ

ileadmin

Eş Takibi

Şüphelerinizden kurtulmak yada ihtiyacınız olan kanıtlara ulaşmak için, eş takibi..

ileadmin

İstediğiniz Adres Takibi

İstediğiniz adresi özel ve detaylı olarak takibinde bulunup raporluyoruz..

ileadmin

Ankara Başta Olmak Üzere, Tüm Türkiye’de Özel Dedektiflik

Tüm Türkiye genelinde dedektiflik hizmetimizle yanınızdayız..