İstihbarat Teknikleri Nelerdir?

İstihbarat, risk ve belirsizliklerin giderilebilmesi içim geliştirilen üstün bir zekanın ürünüdür. Aynı zamanda bir erken uyarı sistemidir. Olası güvenlik tehlikelerini erken tespit ve önleme, ana esaslarını oluşturur. İstihbarat sadece savaş, çatışma ve krizlerde değil, barış ve demokrasiye de hizmet eder.

Nasıl depremler için ön sismsik araştırmalarla pay katları tespit edilmeye çalışıp, ön tedbirler alınmaya çalışıyorsa, istihbarat teşkilatları da bu koonik ortamda küresel ve bölgesel açılardan erken ihbar ve analiz görevini üstlenir.(Sönmez Köksal – MİT Eski Müsteşarı).

Artık hız çağının sabırsızlığı bellidir. Bilgi edinme merakı (bazen zararlı), hayatın her alanındadır. Bu merakı gidermeye çalışan istihbaratın temel amacı;

A – Rakibin, Hedefin, Devletin, Örgütün, vs. kısa ve uzun vadeli niyetlerinin,

B – Tedbirlerinin,

C – Güç ve yeteneklerinin ne olduğunun belirlenmesi olup, istihbaratın temel ilkeleri ise;

1-) Sürat ilkesi (doğru istihbaratı, doğru zamanda, doğru kişiye aktarmak),

2-) Kesinlik ilkesi (tahmini değil katı bilgi edinmek),

3-) Doğruluk ilkesi (Amerikan askeri istihbarat kurslarında; yanlış istihbarat, hiç yazılmamasından kötüdür, denir)

İstihbarat, bir dedikodu ve ispiyonculuk değil, kelime olarak Arapça  “İstihbarat”, haber ve bilgi alma kelimesinin çoğuludur. Bu açıdan eşinin kendisini aldatıp aldatmadığını öğrenmek için yapılan araştırmanın, bir istihbaratçının yaptığından pek farkı yoktur. İstihbarat bir bilim olduğu kadar sanattır da ve karanlıkta el yardımıyla ilerlemekten kurtarır. Fırsatları ve tehditleri öngörme olanağı verir. İstihbarat öğrenilebilir öğretilebilir yapa yapa gelişir. Ama bisiklete binmek gibi, sınıfta oturarak değil, yapılarak öğrenilir. İstihbarat ancak bu iş için eğitilmiş kadrolar ve bu kadroları istikdam eden teşkilat tarafından gerçekleştirilir. İstihbarat kullanılacağı amaca uygun olmalı ve sorunu çözmelidir.

Sürekli yenilikçilik gerektirir, mükemmeliyetçilik arayışıyla iç içe olmalıdır. Ayrıca, gereksiz operasyonel giderleri azaltmalıdır. Eksik yanlış veya yönlendirilmiş bilgileri doğrulamalarından ayıklayarak, hedefin düşünce sistematiğini çözmeye ve hareketlerini öngörmeye çalışan kişiye de ‘İstihbarat Analizcisi’ / Analisti ‘ denir. İstihbarat analizi ve değerlendirmesi kişiseldir. Standart bir şeması yoktur. Her haber istihbarat değildir. İstihbarat olması için analiz edilmesi gerekir. İstihbarat Analisti çalıştıran tek büro Han Dedektiflik’tir.

İstihbarat ve karşı istihbarat servisleri, artık gelişmiş ülkelerde eskiden olduğu gibi tam bir gizlilik içinde işlerini yürüten kurumlar değildir. Şimdikilerde dışişleri, içişleri, ekonomi maliye adalet bakanlıkları, kızıltaç, özel servis veren üniversiteler, enstitüler, vakıflar, kiliseler, sinagaglar, misyoner örgütler, yurtdışı temsilciliği olan şirketler, medya kuruluşları, gerektikçe iç içe çalışıyor.(Necip NABLEMİTOĞLU).

BAŞLICA İSTİHBARAT TÜRLERİ