Takip Nasıl Yapılır?

Devletler, 5-20 yıllık hedefler koyarken, kişiler günlük ve aylık hedefler koyar. Her canlı, kendini her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumak ister. Bu riskleri önceden tespit etmeye çalışır. Kişisel kararlarda önyargılı olma veya aldatılma riski her zaman vardır. Gerçek bir istihbarat bunu gerçek istihbaratçılar yapar. En eski istihbarat faaliyeti de TAKİŞ’tir (Atatürk ve Teşkilat) Mabhusaya(MİT’ten önceki istihbarat teşkilatımız)’ya tabiydi ve takipte uzmandı. Ehud Barak, Yuri Andropar, Yergeniy Primakar, Viladimir Putin, George Bush’ta eski kurada açısından önem ifade eden şahısların(müşterinin takip ettiği hedeftir) faaliyetlerinin muhtel şekil ve vasıtlarda izlenmesi, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve bilgi temin edilmesi maksadıyla şahısların ve çevrelerinin gizli ve sürekli biçimde kontrol altında tutulmasıdır. Takip(tarassut)’in en büyük özelliği ise sabit bir yerin sürekli olarak müşhade ve kontrol altında tutulmasıdır. Bu hedef mekanlar bazen büro, işyeri, otel odası, ev gibi yerler olabilir. Bu çalışmalarda öncelik hedef belirlenir. Biyografik ve sosyal bilgiler dosyada toplanır. Takip ekibine, sadece hedef verilir. Hedef hakkında bilgilerin çoğu verilmez. Yani takip ekibi bu konuda her şeyi bilmez ekip, her şeyi bilerse, kendi de bu faaliyete şahsi yorumlarını katabilir. Bu husus, operasyon şefi açısından önem arz eder. Çünkü hedef şahıser günlük yaşayışı hakkında takip ekibi rapor veriyordur(başka bir ekip ise açık kaynakları tarayıp, bilgileri operasyon şefine verir. Şef bunların hepsini takip roparıyla değerlendirir). Takiplerde ajanların yaratıcılık yetenekleri, teknolojik imkanlardan daha çok öne çıkmaktadır. Ancak tüm faaliyetler, teknoloji ile desteklenmelidir. Bu suretle hedefe ulaşmadaki mesafe, zaman ve maliyet en aza indirilebilir. Takip süresi hedefin durumuna göre değişir. Hedefçe planlanan yanıltıcı yöntemlerle iz yaratacak biçimde eylemler olabileceği hesaba katılır. İş, tesadüfe bırakılmaz. Üstün kamufle kabiliyetiyle gözlem ve faaliyetler, deşifre almaclan yapılır. Bu kedi fare oyununun ruh analiziyle gizemleri çözerek, müteakip hamleler daha kolay kestirilir.

Takip faaliyetleri ile ilgili olarak eski MİT mensubu, değerli büyüğümüz Mehmet EYMÜR’ün anlatımı şudur;

Takip ve gözetleme görevi, teşkilatın en zor, yorucu ve mesuliyetli işlerden birisiydi. Bazen günlerce aynı noktada bekleyerek belli bir adrese gelmesi ihtimali bulunan bir şahsı, 10 yıl önceki resminden veya tariflerden tespit etmeye çalışır. Bazen hedefin arkasındaki yorgunlukları haliniz kalmayıncaya kadar koşturduğumuz. Aranan bir şahsın takip edilmesi veya takip edilen bir hedefin gizli temas ve maliyetlerinin ortaya çıkarılması durumunda, tüm yorgunluklar unutulur. Çekilen meşakkatler, bir zafer mutluluğuna dönerdi. Takip ve gözetleme faaliyetleri ekip halinde yapılır. Ekip mensupları, bir futbol takımının oyuncuları gibi hedefe paslaşarak götürüler. Takip, takip edilen kişiye hissettirilmez ve takip neticesi gerekli hasıla alınırsa, gol atılmış demektir.

Takip ve tarassut metodları, (yasal) dinleme, fotoğraflama, kamerayla çekim yapma şeklinde sıralanabilir. Bu cihazların gizlilik içinde kullanılabilecek versiyonları mevcuttur. Takip ve takipten kurtulma, istihbarat kurslarında ayrı bir ders olarak verilir. 1. Kural, takip ettiğin kişiyle asla göz göze gelmemektir. Yaya ve araçlı takipte gizlenme, kılık değiştirme, uygun mesafede kalma, dikkat çekmeme ve bulunduğun ortama tıpa tıp uyma, dikkat çekici olmama, fark ettirmeden çekim yapabilme gibi, takip kuralları vardır(Bukalemun olmak). Han dedektifliğin kurucusu olarak gözlemim; Türkiye için çalışan istihbaratçılardan en disiplinlisi Rusya’dır. İstihbarat kurallarına harfiyen uyarlar ve dakiklerdir. Hiçbir işi şansa bırakmazlar.

Romenlerde hep planlı ve programlıdır. Yunan ve Bulgarlar çoğu zaman soğukkanlılığını yitirir. Takip edildiklerini anladıklarında dil çıkaran, el hareketi yapan Yunan ve Bulgar ajanları hatırlıyorum. Arap ülkeleri istihbaratçılarının birçoğu vasıflı kişilerdir ama genelde alaturka davranmaktan vazgeçemezler. En büyük zaafları kadın ve paradır. Birçoğu görevden çok ticaretle uğraşır. Batılı istihbaratçılar Türkiye’nin müttefiki olma avantajını kullanır ve kendilerini pek gözlemler. Takip bir akıl oyunudur, bu oyunu akıllı ve kurallarına uygun oynayan, daima kazanır. Bunun istisması, tesadüfü rastlamalardır.

MÜLAKATLA BİLGİLERİ İNTİKAL (SOHBET-AĞIZDAN LAF ALMA)

İstihbarat ajanlarının bilgi toplama yöntemlerinden birisi olan sohbet ya da mülakat, hedef kişi ile vasatın üstünde ciddiyetle konuşma metodudur. Özel bir amaç taşımaktadır. Bilgi almak kastıyla yapılan bir konuşma faaliyetidir ve en klasik istihbarat yöntemidir. Konuşulacaklar evvelce planlanmıştır. Kişinin fikri yapı ve davranışlarına uygulanacak ve verilecek istikamet önceden belirlenir. Önyargısız olarak her şey kestirilmeye çalışılır.

Yani, bilgi aldığını hissettirmeden bilgi alma yöntemidir. Buna sızdırmada denir. Bu tür istihbarat faaliyetlerinde, hedef kişinin zaaflarının istismarı cihetine de gidilebilmektedir. Heyecan veya infiale kapılan hedef kişi, bir çırpıda amaçlanan bilgi ve materyallere ilişkin açıklamalar yapabilmektedir. Bu sorgulamadan farklıdır ve sorguyu adli birimler yapar. Han dedektiflik personelleri, aynı zamanda vücut dili uzmanıdır.

DEZENFORMASYON

Belirli bir amaca yönelik yanıltıcı, yanlış veya eksik bilgilerden pohpohlanmasıdır. Kafa karıştırmak için yapılır. Bu metod ilk kez istihbarat Rus gizli servisi KGB uygulamıştır.