Tarihçe

TARİHÇE
Büromuzun kurucu başkanı ; laboratuvar ve biyoloijk test/tespitler alanındaki üniversite eğitimine müteakip Jandarma Okulları’na girerek 2002 yılında çok iyi dereceyle Uzman olan mezun olmuş Ankara’da göreve başlamıştır.Burada Adli Tahkikat ve İstihbarat-Hareket-Asayiş kurslarını bitirerek Suç İstihbaratı ihtisası yapmıştır.Bulunduğu birliklerde istihbarat sorumlusu olarak görev yaparken ekip arkadaşlarıyla birlikte biçok başarılı operasyona imza atmış,faili mechul olayları çözmüş ve sayısız takdir,ödül ve övgüye layık görülmüştür.Doğu görevini de Şırnak’ta kaçakçılık olaylarını önleyici taktik birliklerde unsur komutanı olarak yapmış,daha sonra özel operasyonlarda çalışmıştır.
Resmi vazifesini ifa ederken yakın çevresinin birçok; ”şu kişiyi kızımızla evlendireceğiz,damadım geçmişi nasıl,şu şirketin çekini alacağız,güvenilirmi,şu kişi eşini aldatıyormı,çocuğumuzun kötü alışkanlıkları varmı,miras paylaşımında diğer kişilere ulaşamıyoruz,nerelerdeler,şu kişiyi işe alacağız,güvenilirmi,işyerimde böcek ( gizli dinleme-izleme cihazı) varmı,” gibi talepleriyle karşılaştığı için kendisinin de ek iş yapma yasağı olduğundan,Ankara’da bir arkadaşına özel dedektifliği öğreterek ülkenin ilk profesyonel bürosunu hayata geçirmiş,buraya fikir,taktik ve hukuki konularda dışarıdan destek olmuştur.Bu sırada Türkiye’de ilk kez özel dedektifliğin resmi olarak tanımını oluşturmuş ve literotüre kazandırmıştır.Bu nedenle kendisi özel dedektiflikte en büyük otorite olarak kabul edilmektedir.
Bu ilk sivil özel dedektiflik bürosuna ülkenin her yerinden iş talepleri gelmeye başlayınca devlet görevinden ayrılarak büronun başına geçmiş,aşırı derecede talep gelmeye devam edince,istifa eden ve emekli olan eski uzmanları davet ederek 2012 yılında bugüne kadar devam eden en profesyonel kadroyu oluşturmuştur.
Türkiye’nin ilk bayan ilçe Jandarma Komutanı olan (Şehit) Yarbay Songül YAKUT’un yönlendirmesiyle girdiği tüm IQ,EQ-SQ ölçüm testlerinden tam puan alarak ”Dahi” ünvanı kazanmıştır.
Kriminoloji (Suç Bilimi) alanında,Milli Eğitim,Sağlık,İçişleri ve Adalet Bakanları bünyesinde Türkiye’nin en kapsamlı sosyal araştırmasını yapıp,elde ettiğiverileri analiz ederek ”suçun azalması” konusunda ilgili bakanlıklara tavsiye raporları sunmuş,bu tavsiyelerin birçoğu TBMM’den geçerek kanunlaşmıştır.Yine bu raporlar sayesinde zorunlu eğitimde hukuk dersleri verilmeye başlanmıştır.Deneysel çalışmaları,kriminolojinin Nobeli’i olarak kabul edilen Stockholm Kriminoloji Ödüllerine aday gösterilmiştir.Ayrıca vergi kaçakçılığını ülke genelinde sıfıra indirecek yapay zeka tabanlı fatura takip sistemi programı icat etmiş,bunu Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK’a sunmuştur.Bakanlık şuan sistem altyapısını ve ilgili mevzuatı hazırlayarak yakın zamanda hayata geçirmeye çalışmaktadır.Bundan başka,ülke genelinde akaryakıt kaçakçılığının dijital hilelerini tespit ederek ilgili kuruma rapor vermiş ve ülkeye ciddi fayda sağlamıştır.Cezalar ve İnfaz Usulleri ile ilgili yaptığı araştırma raporu,Adalet Bakanlığı tarafından uygun bulunmuş ve yeni çalışmalara kaynak olarak alınmıştır.Kurucu başkanımız tüm bunları yaparken tek bir kruş bile talep etmemiş,sadece vatan ve millet sevgisiyle hareket etmiştir.Son olarak,kasa ve oto hırsızlığını %100 engelleyen uygu sinyali tabanlı akıllı bir güvenlik sistemi geliştirmiş ve patentini almıştır.Bunda da ticari amaç gütmeyip,İçişleri Bakanlığı ile çalışma yürütmektedir.Barolar Birliği program çalışması da devam etmektedir.
Çekirdek kadrasu Türkiye’nin en iyi uzmanlarından oluşan Han Dedektiflik her türlü suç alanı hakkında en üst seviyede takip ve tespit yapabilen yasal bir kuruluştur.Tükiye’de ve AB üyesi ülkelerde 1.sıradadır.Büro olarak %99,99’luk bir başarı yüzdesine sahiptir.(kalan %0,01’lik oran,öngörülmesi imkansız doğal afetler ile müşterinin görevi erken açıklaması gibi nedenlerden kaynaklanır ve telafi hizmeti verilir).Büro olarak başta Ankara olmaküzere Türkiye’nin her noktasında mükemmel seviyede hizmet verilerek,sayısız ünlü,bürokrat,iş insanı ve seçkin kişilere iş sunabilme fırsatı bulmuş,yüzlerce övgü ve teşekür almıştır.Bu başarısının sırrı ;
-Uzmanların tamamının lisanslı oluşu,
-Mesai mevhumu gözetilmemesi,işin severek yapılması,
-Gizliliğin en üst seviyede sağlama politikası (bilmesi gereken prensibi),
-Verilen her sözün tutulmasıyla müşterisine en sadık firma oluşu,
-En iyi + En hızlı + En ekonomik hizmet sunması,
-Hukuk kurallarından ve özellikle ülke menfaatlerinden asla taviz vermemesi,
-Ücretsiz olarak,hizmet sonrası profesyonel aile danışmanlığı-yaşam koçluğu hizmeti vermesi sıralanabilir.
Büro,sadece kendisinde olan üstün özellikleriyle ün yapmış ve kendi kendisiyle yarışmaktadır.Bu yüzden ülkenin en çok tercih edilenler listesinin 1.sidir.Gelirinin %30’undan fazlasını gazi,şehit/gazi ailesi,otizmli çocuklar ile muhtaç ailelere ayırdığı için,topluma karşı olan sosyal sorumluluğunu da büyük bir mutlulukla yerine getirmektedir.
Yaşam Boyu Başarı Ödüllü Han Dedektiflik,”Yeminli Özel Dedektiflik”ünvanı almış,bu ünvanı kullanma ruhsatına sahip ilk ve tek Özel Dedektiflik Bürosu olarak Türk halkına hizmet vermeye devam etmektedir.

 

 

 

 

KURUMSAL SİLSELE VE VAZİFİLER ŞEMASI

GENEL MÜDÜRLÜK

(Ankara)

(Vazifeler)

Genel Müdür: Komuta,Kriz Yönetimi, Denetleme,Sicillat,Master Planlar,Onaylama,Muhabere,Yalan Makinesi,

Teknik Kısım: Bilişim,Analiz,Levazım-İkmal-Ulaştırma,Elektronik Tarama,Optik -Akustik,Böcek Arama,Ekspertiz,Güncelleme ( Teknoloji )

Sekr.Muh.Mut : Ayniyat,Reklam,Muhasebe,Tediyat(Ödemeler),Varide ve Müraselat ( Gelen-Giden Evrak)Cadex,Sosyal Sorumluluk,İhaleler,Personel

Temsilci 1: Consultant ( Danışamn/ Müşavir),Müşteri Görüşmeleri ( Kabul-Red Yetkili)

Temsilci 2 : Consultant ( Danışman/Müşavir),Müşteri Görüşmeleri ( Kabul-Red Yetkili)Şubeler : Müfredat Defterinde Talimatlar1.Takip Unsuru : VIP ( Operasyonel Unsur,) Beden Dili ve Ağız Okuma,İmtiyazlı Müşteri,Zabıtname Tanzimi,Obzervasyon,Komodor,

2.Takip Unsuru: İkiz Görevler,Compensation ( Telafi Hizmetleri),Anlık Veri Aktarıma,Zabıtname TanzimiYaya Takip Unsuru: Araçsız Takip-İzleme,Taharri Memurluğu,Zabitname Tanzimi

İl Dışı Takip Unsuru: Ankara Dışı ve Yurt Dışı Görevler,Mütesesik ( Zincirleme) İşler,Cürmü Meşhut ( Suçüstü),Terminal Programı,Zabıtname Tanzimi

Moto.Takip Unsuru : Motosikletli Görevler,Tevsii Tahkikat,Nush,Adliye,Eşkal Belirleme,Mikro Teknolojik Araçlar,Zabıtname Tanzimi,Genel Soruşturmalar