Türk Kadın Hukuku Mevzuatı

ilehan dedektiflik

Türk Kadın Hukuku Mevzuatı

TÜRK KADIN HUKUKU MEVZUATI
( Kadının Hukuki Durumu İle İlgili Mevzuat )

 

 

>>>> 4721 Sayılı Türk Medeni Konunu
( Nişan,evlilik,boşanma,velayet,mal paylaşımı,taminatlar,vb.)
>>>> Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü,Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik

 

 

Aile İçi Şiddet ve İhbar
Madde 5-(1): Aile bireylerinden biri fiziksel,cinsel,ekonomik veya psikolojik zara görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanması muhtemel olan,bu tip hareketlerin tehdidini,baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren,toplumsal veya özel alanda meydana gelen fiziksel,cinsel,psikolojik,sözel ve ekonomik nitelikte şiddet içeren davranışa maruz kalmaları halinde,şikayet ve ihbar mervihlerine müracaat etmek suretiyle tedbir talebinde bulunabilir.

Uygulanacak Tedbirler
Madde 6-(1): Aile bireylerinden birinin aile içi şiddet maruz kaldığını kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bildirmesi üzerine,şiddetin belgelenmesi aranmaksızın Aile Mahkemesi Hakimi meselenin mahiyetini göz önünde bulundurarak re’sen ikinci fıkrada sayılan tedbirlerden bir yada birkaçına birlikte veya olayın özelliğine göre uygun göreceği benzer başka tedbirlere de hükmedebilir.

(2) : Bu tedibirler kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin;
a) Aile birelerine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulumamasını,
b) Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayrı oturmakta olduğu eve veya işyerlerine yaklaşmamasını,
c) Aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesini,
ç) Aile bireylerini iletişim araçları ile rahatsız etmemesini,
d) Varsa silah veya benzeri araçlarını genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesini,
e) Alkolü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanmış olarak şiddet mağdurunun yaşamakta olduğu konuta veya işyerine gelmemesini veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmamasını,
f) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurulmasını , içeriri.

>>>> Çocuk Ve Kadına Yönelik Şiddet Hakaretleriyle, Töre Ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler İle İlgili Başkanlık Genelgesi
( Genelge No: 2006/17)

 

>>>Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme ( CEDAW)
(Kabul Tarihi : 11 Haziran 1985 ,Resmi Gazete 25 Hazian 1985,S.18792)
>>>Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar
(Bakanlar Kurulu Kararı, 2002/4703, Tarih: 26 Ağustos 2002, Resmi Gazete, 18 Eylül 2002, S. 24880)
>>> Dünya Kadın Konferansı – Pekin, 15 Eylül 1995
>>>Kadına Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri
(Birleşmiş Milletler Genel Kurulu , 20 Aralık 1993)
>>>Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 19 Mayıs 2000 Tarihinde Kabul Ettiği R ( 2000) 11 Sayılı Karar ve İzahat Belgesi
>>>Kadın-Erkek Eşitliği Konusunda 6.Bakanlar Toplantısı
(Stockholm ( İşveç) 8/9 Haziran 2006)
>>>Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Polisin Rolü ve Uygulanacak Presedürler Eğitimi Projesi Protokolü ( 2006)
>>>Aile ve Adalet Bakanlıkları’nın Devam Eden Çalışma ve Eğitimleri ( 2019)

 

Yazar hakkında

han dedektiflik administrator