Uzmandan Öneriler

UZMANINDAN ÖNERİLER
>>> Herkesin bir konuda araştırmaya,bir şüpheyi gidermeye veya bildiği birşeyi kanıtlayacak somut delillere ihtiyacı olabilir.Bunlar hayatın akışında gayet olağandır.İnsanlar bu tür ihtiyaçları için ya kendi uğraşır , ya bir yakınından ister ya da özel dedektif tutar.Yalnız bu kişisel uğraşlar veya özel dedektiflik çalışmaları,kanunların müsade ettiği sınırlarda yapıldığı sürece yasaldır.Aksi takdirde suç işlenmiş olur.Bu sebeple,birşey arayanların yasal sınırları çok iyi bilmesi önem arz eder.Eğer siz veya yakınınız araştırma yapacaksa mutlaka bir avukattan danışmanlık alın.Bu hata yapmanızı engeller.Ya da iyi bir özel dedektif tuturak bu süreçte uğraşmamış olur ve istediğinizi kolayca elde edersiniz.
>>> Bir konuda özel dedektif tutmayı düşünüyorsanız,kendi iyliğiniz için şu sorunları sormanızda fayda vardır:
Sen yasal bir özel dedektif misin ? Resmi belge gösterebilir misin?
Vergi veriyor musun ? İstediğimde fatura verebilir misin ?
Sana güvenmemi istiyorsun.Neden güveneyim ?
Senden isteyeceğim işi layıkıyla yapabiliceğini nereden bileyim ? Senden delil bulmanı istiyorum.Bunlabileceğine dair bana delil ( remi bir diploma vb) gösterebilir misin ? Yani neden seni tercih edeyim ? Bu işi biliyor musun ?
Sana ödeme yaptıktan sonra, ya bana, ‘ araştırdım,birşey bulamadım’ dersen,gerçekten layıkıyla araştırma yapıp yapmadığını ben nasıl bileceğim ?
Benim için buluklarını bir başkasına vermeyeceğine ben nasıl emin olacağım ?
Bana vereceklerini mahkemeye sunabilirim.Yasal delil olup olmadıklarını ve mahkemede dikkate alınıp alınayacağını bana nasıl anlatırsın ? Mahkemenin istediği tarzda bir dosya ( deliller,tutanaklar,krokiler,görüntüler , vb ) hazırlayabilicek kabiliyetin var mı ? Örnek dosyan var mı ? Tüm süreci bildiğine ve bunun eğitimini de gördüğüne dair bir ispatın var mı ?
Bana verebileceğin garantiler ve teminatlat var mı ?
Neden başka bürolar yerine seni tercih edeyim ? Seni üstün kılan ne var ?
Kafanıza yatmayan ve merak ettiğiniz herşeyi sorun.Bu,en doğal hakkınızdır.

>>> Nasıl ki acemi dişçiye gitmeyip,asistana ameliyat olmayıp,çırağa arabanızı tamir ettirmeyip,kötü kuaföre saçlarınızı emanet etmeyip,hiç dava kazanamamış avukatı tutmuyorsanız,her vergi levhası göstereni de dedektif diye tutmayın.Paranızı ve özgürlüğünüzü riske atmayın.Ücretler genelde hep aynıdır.Çok ucuzsa süphelenin.Çok pahalı da çok iyi anlamına gelmez.Sizin için kanıt bulabileceğii söyleyen kişi,bu zor işi yapabileceğini en baştan size kanıtlayabilmelidir.Kıyas yapmaktan çekinmeyin.

 

İnceleme ve soruşturmalar aşağıdaki esaslara göre yapılır;
– Bütün inceleme ve soruşturmalar,ayrıca bir mahkeme kararı gerektirmeyen umuma açık alanda yapılır.Ev,işyeri,eklentiileri ,vb kapalı alanlarda yapılması gereken işlemlerde ise bu yerde mutlak süretle tasarruf hakkına sahip olan kişinin açık rızası olması ve tüm bunların tutanağa bağlanması gerekir.
– İncelem ve soruşturmanın icrasında sözleşmede ( sözlü veya yazılı olması müşterinin tercihidir) belirtilen süreye bağlı kalınarak hukuk çerçeversinde gerekli görülen bütün açık deliller toplanmadan o yerden ayrılınmaz ve işin sonuçlandırılması halinde raporun da mahallinde yazılmasına çalışılır.
– Tespit edilen durumda iştirak hali yoksa tek işlem yapılır.İştirak halinin söz konusu olduğu hallerde ise ayrı ayrı soruşturma evrakı, aynı no ile neticelendirilir.Tüm incelemeler,şüpheye mahal bırakmayacak şekilde yürütülür.
-Araştırma uzmanları tetkiklerinde her türlü yasal imkandan yararlanırlar.
Ayrıca bir suça rastgelinmediği taktirde müvekkilin onayıyla ilgili kurumlardan yardım talebinde bulunulabilir.Bu işlemler yazılı yapılır.
-İkame olunan deliller toplanmakla beraber,işin aydınlatılmasına yarayacak her türlü açık evrak ve belgeler tetkik olunur.Kanunun mahiyetine nazaran,gösterilenlerden başka,tarafsızlığına inanılan kimselerle de rızaları dahilinde açıkça görüşülebilir.Şaibeyi gidermek ve bilgi edinmek maksadıyla itimada şayan,tarafsız kimseler dinlenme suretiyle tam bir kanaat edinilmeye çalışılır.Görüşmeye ve bilgi vermeye yanaşmayanlardan olaya tanık olanların varlığı halinde durum tutanağa bağlanır.Takdir, müvekkilin talebi olduğunda mahkemenindir.
– İnceleme ve soruşturma konularının bazı belge ve evrakların tetkikini zaruri kırıldığı hallerde,bunların örnekleri ve inceleme tutanakları rapora eklenir.
-Araştırılması istenen konular birden ziyade olsa da,konu ve delil bakımından irtibat bulunan hallerde,bu konular tek madde halinde incelenir ve bütünlük korunur.
-Araştırmalar,tayin edilen süre boyunca,aralıksız olarak devam eder.Kesin sonuca bu süteden evvel ulaşılırsa, bulunan tüm açık deliller ayrı ayrı ve açıkça belirtilir,tüm dosya ve ekleri müvekkile sunularak işe son verilebilir.
Elde edilen hiçbir şey arşivlenmez ve verildiği,kaybetmesi halinde sorumluluğun kendisinden olduğu ve istemesi halinde hizmet sonrası danışmanlık sürecinden ücretsiz olarak yararlanabilceği hususları hatırlatırlar.Bir şikayeti varsa,ayrıntılı olarak tutanak tutulur ve hemen telafi edilir.