Vücut Dili Okuma

VÜCUT DİLİ

Günlük yaşamın karmaşasında insanlar,tam manasıyla bir maskeli balodadır.Çoğu zaman bireyin iç dünyası ile yüzüne takındığı aynı değildir.(patronundan nefret eden bir çalışanın patronunu sever gibi görünmesi,alkollü sürücünün trafik kontrolünde içkisizmiş gibi davranması,ebeveyinin yasakladığı birşeyi yapan çocuğun sanki o şey olmamış gibi doğallık çabası, vb. ) İnsanlar yaradılışları gereği yüz ve beden hareketleriyle iletişimi daima kullanırlar.Bunlar arasında çelişki varsa,mimik ve beden hareketlerinin anlamı geçerli sayılır.(birisine dişinizi sıkarak ”günaydın” derseniz,bunu günaydın yerine tehdit olarak algılar, ya da birisine ”seni öldürürüm” derken sakın çiğner ve elinizle yüzünüze yelpaze yaparsınızi bunu tehtid yerine bir espiri olarak aldılar,yani davranışlar sözlerden önceliklidir,tıpkı ”sırf,seni seviyorum demek yetmez,davranışlarınızla da göstermelisin”sözü gibi).Bu,dünyanın her yerinde ve her çağda böyledir.Yalanın olduğu günden beri yalanı gizleme de vardır ve bunun ilk basamağı yalanla uyumlu bir beden dilidir.Usta yalancıların ( ki biz bunlara istihbarat dilinde ”kendi yalanına inanlar” diyoruz).mimik ve beden hareketlerini kontrol edebilme kabiliyetleri gelişmiştir.Ancak yalan makinesi testi ile foyoları açığa çıkar.Yalan makinesi,kişinin kalp ritmini okur ve heycanını deşifre eder.Yalnız,aşırı kontrollü insanların yalan makinelerini bile yenebildiği görülmüştür.Şu an için yaşayan hiçbir insanın altedemeyeği tek sistem,beyin dalgalarını ölçünkeyen analiz cihazlarıdır.Bunlar çok detaylı ve karmaşık konular olup,bundan sonra normal insanlarla ilgili vücut dili bilgilerini genel açıdan vereceğiz.Yalan,hayatımızın her aşamasında girdiği için,”acaba doğruyu mu söylüyor ” sorusunu birçok kez sorarsınız.Günlük yaşamda da bunu anlamının en basit yolu,vücut dilini bilmektir.Vücut dilini anlamak demek,gerçek duyguları anlamak demektir.”İnsan sarrafı ‘ deyimi buradan gelir.Ben,aynı zamanda vücut dili uzmanı da olduğum için birçok kez ” hangi hareket ne anlama geliryor” sorularıyla karşılaşırım.Yanıtım ise ” her zaman aynı hareket aynı anlama gelmeyebilir” olur.Vücut dili,kültürlere,batıl inançlara ve karakterlere göre bazı farklılıklar gösterebilir.Hiç suçu olmadığı halde karakola çağrılan biri,suçluymuş gibi tedirgin davranabilir.Biz profesyonel meslek hayatımızda tek bir hareketten çıkarım yapmayız.Konular ciddi olduğu için,varolan bütün varyasyonları değerlendiririz.Şu an sadece,günümüz Türkiye’sinde ortalama kültüre sahip insanların vücut dili anlamlarından bazılarını paylaşacağım.

 

Baş Hareketleri : – Siz konuşurken karşınızdaki kişinin başı sağa ya da sola eğim yapmış bir açıyla bakıyorsa,sizi ilgiyle dinliyordur.- Hiç konuşmadan başın öne doğru birkaç kez ağır ağır sallanması ( gözler hafif kısık ve o kişiye dönük), ‘ sen birazdan görürsün ‘ anlamındadır.- İşaret parmağının başın yan tarafında getirilip,diğer parmakların kapalı olduğu el duruşu,ilgiyle dinleme işaretidir.Bütün parmaklar açık iken baş ele yaslanmışsa,sıkılma anlamındadır.- Başın öne eğik olması,mahçup ruh halinin işaretidir.
Gözler:(Gözlerimin İçine Bak Ve Doğruyu Söyle! )- Gözbebeklerinin büyümesi,heyecanlanma işaretidir.- Gözlerini kaçıran insanın sakladığı birşeyler vardır.- Tanımadığımız birinin size 4 saniyeden fazla bakması,ya aşk ya da saldırı anlamındadır.- Siz konuşurken gözlerinize bakan kişi aniden ağzınıza bakmaya başlamışsa,o andan itibaren ağzınızdan çıkacaklara aşırı önem verecek demektir.- Başınızın dikliği ya da eğikliği, sizin kendinize güveninizle ilgilidir.- İstihbaratçılar,izledikleri kişiyle asla göz göze gelmezler.- Göz kırpıştırmak kısmi tedirginlik işaretidir.- Gözlerin kısıklığı konsantrasyon göstergesidir.- Bakışların yönü beynin kullanılan alanını gösterir.Göz bebeklerinin tam sağa bakması,ses tasarlama,tam sola bakması ses hatırlamadır.(Unuttuğu bir şarkıyı hatırlamaya çalışan kimsenin gözbebeği tam sola bakar.Bunu kendisi oluşturmaya çalışıyorsa da tam sağa bakar.)Görsel tasarlama yapanların gözleri sağ üste bakar.Hayal kuran veya bir görüntüyü hatırlamaya çalışanların da sol üste bakar.Bir tadı hatırlarken gözbebekleri aşağı açıyla bakar.Bakışların açısının yere doğru olması,düşünde,endişe veya utanma sinyali verir.Sağ alta bakışlar,dokusal ( duygusal,hissel ) ve işitsel iç diyolog sinyali verir (dalıp gitmek).- Yüzdeki mikro mimikler ile gözün durumu birlikte değerlendirilirse,kesine yakın olarak kişilerin ruh hali anlaşılabilir.

Kaşlar : – Kaşlar,yüzün ve gözlerin mesajlarını güçlendirir.Hemen hmen tüm mesajları iletir.- İçe dönük insanların yalnız başlarına yürüdüklerinde kaşları çatıktır.

Dudaklar : – Cinsel anlamlı mesajları verir.- Dudakların sıkılması ve dişlerin kenetlenmesi, pişmanlık belirtisidir.- Dudak okuna uzmanları, bu suretle konuşulanları anlar.

Eller : – Ellerin çeneyi kapsar şekilde duruşu,eleştiri veya ilgisizlik anlamındadır.- İki elin çene altında,çeneye destek olur şekilde duruşu,bazen derin dinleme ve düşünme,bazen de suçluluk nedeniyle korunma çabası anlamındadır.- Ellerin önde üst üste gelip vücudu sarar durumunda olması,kapalılık-savunma veya artistik pos anlamındadır.(Burada ayaklarla birlikte tam veya yarım kapalılık duruşlarına göre de anlamlar vardır).- Ellerin vücudun arkasında birleştirilmesi,aldırmazlık veya özgüven anlamı verir.- Ellerin bir diğer eli bilekten kavrayıp vücudun önünde tutulması,saygı anlamı taşır.(Mahkeme Durumu)-Otururken kucağa birşeyler almak(çanta,kitap, vb ) ve ayakları bileklerden birbirine kenetlemek,tedirgin ruh hali belirtisidi ve karşısındakiyle mesafe koyma isteği anlamındadır.- Kişi,bir eliyle diğer kolunun dirseğini vücudun önünde tutuyorsa,gerginleştiği sinyali verir.- Ellerin ovuşturulması,bir hazırlık ve heycan ifadesidir.( şüphelilerin bunu yaptığı anda çözülmek üzre olduğu anlaşılır).- Elin avuç içi hafif çukur ve yukarı bakar şekilde aşağıya doğru birkaç kez sallanması, umursamazlık , küçümseme veya kızgınlık anlamındadır.- Ellerin vücutla olan açısı da anlam yüklüdür.Aşağı ve bitişik hali pasiflik anlamına gelirken,vücuttan açık durması aktiflik,atılganlık anlamındadır.- Ellerin yukarıda,avuçların açık olma hali teslimiyeti ifade eder.- Masadaki biri parmaklarını iç içe geçiriyorsa,sıkıntılı ve kızgın olduğu anlaşılır.- Kişi sağ elin cebine sokmuşsa sıkılmış,paylaşmak istemediği birşeyi olmuş,sol elin cebine sokulmuşsa duygusal bir sırrı olduğu anlamı taşır.

Parmaklar :– İşaret parmağı tehdit mesajları verir.- Baş parmak üstünlük göstergesidir.- Siz konuşurken karşısındaki kişi ensesini kaşıyorsa size inanmamış veya şüphelenmiş demektir.- Burnun ve avuç içinin kaşınması , korku ve tedirginlik anlamındadır.
– Serçe parmağı sosyete ya da asalet parmağıdır.- Tokalaşma şekliniz sizin karşınızdaki insana göre statünüzü belli eder.- Elleri masanın altında tutmak, saklanan birşey olduğu anlamına gelir.- İşaret parmağı uzun olanların liderlik vasfı yüksektir.İşaret parmağı orta parmağından uzun olanlar baskıcı tiplerdir.İşaret parmağı zayıf ve kısa ise sorumluluk sahibidir.Orta parmağı uzun olanlar hamarettır.Yüzük parmağı uzun olanlar sanatçı ruhlu ve zarif kişilerdir.Yüzük parmağı gelişmiş olanlar heyecanlı yapıdadır.Uzun serçe parmağı olanlar iyi konuşmacıdır.Parmakları gelişmiş olanlar kumara meyillidir.

Ayaklar : – Ayakların çarpı şeklinde olması gerginlik ve olumsuzluktur.Konuşurken ayaklar düzelmişse,ruh hali de normalleşmiştir.- Bacak bacak üstüne atmak rahatlığa belirtir.- Ayak uçları veya hareketleri ve ayakkabı seçimi de kişilik mesajları verir.
Sesteki İpuçları:Stres yaşayan bir insanı sesi ele verir.Yaşanan gerginlik sesin çatallaşmasına,tonunun değişmesine ve duraksamalara neden olabilir.Yalan söyleyenlerin %70 ‘nin kekelediği anlaşılmıştır.Eğer yalan söyleyen kişi fazla dikkatli ve düşünerek konuşuyorsa,bu , zaman kazanma çabasıdır.Erkeklerde bu durum kadınlara oranla daha fazla görülür.Çünkü erkek beyninin dil kontrol gücü daha zayıftır.Bir erkek ani sorulara cevap vermekte zorlanıyorsa,durumu şüphelidir.Diğer yandan,hiçbir şüphe sinyal vermeyen kişi için ” kesinlikle doğru söylüyor” diyemeyiz.Bu kişiler sıradan insanları ikna edebilseler bile tüm versiyonları analiz edebilen bir uzman karşısında mutlaka bir açık verir.

Pinokya Etkisi : Yalanlar,tıpkı insanın ayakkabısının içine giren küçük bir taş gibidir.Küçük ama oldukça rahatsız edicidir.Hayatının yalanla kazananlar bile bunları düşünmeden edemezler.Hiçbir pişmanlık duymayanlar,en azından yalanının açığa çıkacağı endişesiyle yeni yeni yalanlar hazırlarlar.Bu da yeni riskler demektir.Yapılan incelemeler,yalan söyleyenlerin kan dolaşımının hızlanmasıyla burnunun büyüdüğünü göstermektedir.Aynı durum üzüntü ve öfke anında da görülmektedir.Bunu çıplak gözle göremeyiz ancak boyun atardamarlarını farkedebiliriz.Ayrıca,erkekler yalan söylerken; Yüz kaslarının sık sık oynaması,Yakanın çekiştirilmesi,Göz temansından kaçınması,Ellerin ovuşturulması,Hızlı konuşmak veya bağırmakKolların kavuşturulması,Bacak bacak üstüne atma,Zoraki gülümseme,gereksiz gülme,Bazı kelimeleri yalnış telaffuz etmek veya kekelemek,durumlarından en az birine rastlanır.

Size Yalan Söylenmesini Nasıl Engellersiniz ?1) Daha yüksek bir yerde oturun.2) Kendinize tamamen güvendiğinizi gösterin.3) Bacak bacak üstüne atmayın,kollarınızı kavuşturmayın,arkanıza rahatça yaslanın.4) Ona bildiklerinizi asla söylemeyin.Ona da ”yalan söylüyorsun’ demeyin.5) Ona yakın duraruk fiziksel alanına girin.Huzursuz olacaktır.6) Onun duruş hareketleri ve mimiklerini taklik edin.Onun gibi konuşun.Bu onu şaşırtacak ve yalan söylemesini zorlaştırıcaktır.7) Doğruyu söylemesini kolaylaştırın.Söylediklerini tam duymamış ya da anlamamış gibi yapın.Birkaç kez daha söylemesi için fırsat tanıyın.8) Daima sakin olun.Şaşkınlık veya kızgınlık belirtisi göstermeyin.Söylediği herşeye önem veriyormuş gibi yapın.Hemen negatif tepki verirseniz,doğruyu söyletme şansızını yitirebilirsiniz.9) Suçlamayın ve agrasif sorular sormayın.10) Hala ısrar ediyorsa yalanını görmezden gelin ve ” tamam,son bir kez daha soruyorum,ondan sonra ben bildiklerimi söyleyeceğim,bence ona göre söyle ” deyin.Sonuç olarak; vücut dilinin konuşma dilinden farkı,saklanabilen ya da kolaylıkla örtülebilen bir dil olmamasıdır.Vücut dili,bir yabancı dil gibi öğrenilmesi gereken bir dildir.Beden dilinin içinde kültür,sevinç,kızgınlık,kırgınlık,korku,pişmanlık,kısacası duyguların tüm bilgileri gizlidir.En çok, yalan tespitinde kullanılır.Yukarıda saydıklarımız,binlerce detaydan sadece birkaçıdır ve uzmanlar değerlendirme yaparken tek bir unsura bağlı kalmazlar.Özel eşyalar ve aksesuarlar bile değerlendirilir.Basit bir örnek: Şahıs bozuk parayı arkasında bir eline saklar ve hangi elinde olduğunu bulmanızı ister.Eline hafif bir dokunuşla yüzünün aldığı renk,reaksiyonları,burun ve ağız çevresi, nefes alış verişinizi izleyerek paranın hangi elinde olduğunu anlarsınız.Bir insanın tüm vücut dili verileri onun yalan söylediğini gösterse bile inkara devam edecektir.Bir uzman için vücut dili,sadece yol belirlemedir.İnsanların itiraz edemeyecekleri tek şey somut bir veridir.Vücut dili bilmek, sizi delie götüren yollardan sadece biridir.Ve iyi bir vücut dili uzmanı olmanın olmazsa olmaz koşulu, EQ ( duygusal zeka) düzeyinin çok yüksek olmasıdır.Aksi taktirde kanaate ulaşılma ihtimali yüksektir.Yalansız bir dünya dileklerimle….

* Bu makalenin tüm hakkı Han Dedektif’e aittir.İzinsiz olarak kısmen ya da tamamen kopyalanamaz alıntılar yazar ismi kullanmadan yayınlanamaz !